ceny elektřiny elektrárna

Vývoj ceny elektřiny v roce 2024

V České republice dochází od Nového roku k významným změnám v cenách energií. Návrat poplatků za obnovitelné zdroje a zvýšení regulovaných poplatků povedou ke zvýšení celkových nákladů na energie pro všechny spotřebitele. Sledujte, jak tyto změny ovlivní vaše ceny elektřiny v roce 2024 a zvažte, zda není výhodné přejít k jinému dodavateli.

Nový rok 2024 přináší výrazné změny v cenách energií, které ovlivní každého spotřebitele. Zastropování cen elektřiny a plynu v minulém období pomohlo udržet náklady relativně stabilní, ale nyní se situace mění.

Návrat poplatků za obnovitelné zdroje

Od ledna se vrací platby za obnovitelné zdroje, které byly od října 2022 do konce roku 2023 odpuštěny a hradil je stát. Tato platba činí 600 Kč s DPH za každou spotřebovanou 1 MWh, což znamená roční nárůst o 1800 Kč pro domácnost s typickou spotřebou 3 MWh.

598,95 Kč s DPH (495,00 Kč bez DPH) za MWh

14,33 Kč s DPH (11,84 Kč bez DPH) za ampér/měsíc

K tomu ještě dojde ke zvýšení poplatků za distribuci a další služby, což celkově zvýší platbu za megawatthodinu asi o 1300 Kč včetně DPH, při běžné roční spotřebě znamená nárůst o 3900 korun.

Zvýšení regulované složky ceny elektřiny v roce 2024

S návratem poplatku za obnovitelné zdroje energie (POZE) a zvýšením regulovaných poplatků se celkové náklady na energie výrazně zvyšují. Regulovaná složka ceny elektřiny se tento rok zvýší o 65,7 procenta, zatímco u plynu toto zvýšení dosáhne 38,8 procenta.

Podle informací poskytnutých Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) se koncové ceny elektřiny v porovnání s letošním rokem příliš nezmění, protože klesající tržní ceny kompenzují nárůst regulovaných částí.

I přes kontinuální pokles ceny elektřiny na burze od října 2022 se koncoví zákazníci nedočkají významného zlevnění. Obchodníci nakupovali energii dopředu za vysoké ceny, a proto jí prodávají za vyšší cenu, což se projevuje v maloobchodních cenách až s určitým zpožděním.

Žárovka v zásuvce

Otázky a odpovědi kolem spotové ceny energií

V poslední době vzrůstá zájem o informace kolem spotové ceny energií. Pro mnohé z nás byl extrémní cenový nárůst energií v minulém roce šok, tak není divu, že se lidé více zajímají o „jiných“ dodávkách energií. Máte-li zájem se dozvědět více o fungování energetického systému, cen energií a poplatků, v tomto článku je možnost dozvědět se více za pomoci nejčastěji kladených otázek a odpovědí.

Co tvoří celkovou cenu elektřiny

Celkovou cenu elektřiny lze rozdělit do 3 základních složek. První z nich představuje cena elektřiny samotné, kterou stanovuje dodavatel na základě svých nákupů. Druhou složkou jsou daně a další poplatky, které stanovuje stát a jsou stejné pro všechny. Třetí složkou je cena za distribuci, kterou určuje distributor. Distributor je určený dle vaší adresy a nelze ho měnit.

Navýšení plateb se dotkne všech zákazníků, včetně těch, kteří mají fixované ceny. Fixaci ceny je však možné provést pouze u silové elektřiny, na kterou má dodavatel vliv. Druhá, regulovaná část ceny, se mění nezávisle na obsahu smlouvy.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
O co byste měli zájem?