rozvod elektřiny

Jak se mění ceny elektřiny s rostoucím trendem obnovitelných zdrojů

Energetická revoluce je tady a s ní přichází spousta změn v tom, jak kupujeme a spotřebováváme energii. Díky modernímu rostoucímu trendu obnovitelných zdrojů lze čerpat energii nejen za minimální náklady, ale dokonce své přebytky prodávat do veřejné sítě a profitovat zisk.

V dnešní době prochází energetický sektor řadou významných změn, které mají hluboký dopad na ceny elektřiny a na způsob, jakým spotřebitelé nakládají s energií. Rostoucí popularita obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely a větrné turbíny, nejenže přispívá k ochraně životního prostředí, ale také mění dynamiku cenového určení na energetických trzích.

Chytré elektroměry

Jedním z největších průlomů v tomto směru jsou chytré elektroměry, které umožňují detailní sledování spotřeby energie v reálném čase. Tento pokrok vede k možnosti využívání spotových cen elektřiny, což bylo pro většinu domácností dříve obtížně realizovatelné.

Díky chytrým elektroměrům můžete být neustále informováni o aktuálních cenách elektřiny a přizpůsobovat svou spotřebu podle nich. To vám umožní využívat nízkých cen v době, kdy je poptávka po energii menší, a naopak snižovat spotřebu v hodinách, kdy jsou ceny vyšší.

Chytré elektroměry tak nejenže přispívají k lepšímu řízení vaší spotřeby, ale také vám otevírají dveře k tzv. tarifu SPOT, který nabízí velký potenciál k úsporám.

Spotové ceny elektřiny

Tyto ceny elektřiny se odvíjejí od aktuálního trhu a mohou se měnit z hodiny na hodinu. Tento model cenového určení se stává stále populárnějším, a to především kvůli své flexibilitě a potenciálu k úsporám. Spotové ceny jsou určovány nabídkou a poptávkou na trhu, které jsou ovlivněny různými faktory, jako je počasí, roční období, čas dne nebo stav sítě.

Flexibilita

S flexibilitou spotových cen můžete lépe plánovat svou spotřebu a využít nízkých cen, kdykoli jsou k dispozici. Můžete také využít chytrých zařízení, jako jsou termostaty nebo aplikace, které vám umožní sledovat ceny v reálném čase a nastavit si preferované limity nebo časy zapnutí. O spotových cenách jsme už psali v minulém článku, kde také srovnáváme ceny energií s běžnými dodavateli:

Žárovka v zásuvce

Spotové ceny energií – otázky a odpovědi

U elektřiny se cena mění každou hodinu. Na velkoobchodním trhu se mění během dne, to záleží hlavně na spotřebě. Jelikož hlavně velké firmy a výrobní závody ovlivňují spotřebu, bývá elektřina obvykle levnější v nočních hodinách a o víkendech

Nevýhody spotových cen

Ceny elektřiny mohou rychle kolísat, což může být pro lidi, kteří chtějí jistotu, poněkud frustrující. Sledováním denních cen a přizpůsobení své spotřeby však lze ušetřit i tisíce korun ročně. Představu o cenách spotu získáte na portálu OTE, kde se každý den dozvíte, jaké budete mít ceny elektřiny na další den. Podle toho jde krásně plánovat svou spotřebu.

Nevýhodou spotových cen je tedy jejich sledování a přizpůsobení své spotřeby. Jak ale můžete na portálu OTE vidět, vyšší ceny elektřiny jsou v ranních hodinách a pak ve večerních.

Abyste mohli čerpat energii v režimu SPOT, musíte vlastnit chytrý elektroměr. Kvůli absenci takového elektroměru to lze také považovat za nevýhodu.

Měsíční fixace ceny elektřiny

Je to taková alternativa mezi roční fixací a spotovém režimu. Ten, kdo věří budoucímu zlevňování elektřiny a nechce si tedy fixovat cenu elektřiny na rok či více let, ale zároveň nemůže mít režim SPOT kvůli absenci chytrého elektroměru. O měsíčním fixním tarifu blíže píšeme zde:

v domě se svítí

Roční fixace energií se nemusí vyplatit

Elektrická energie by se měla zlevnit přibližně o 20 procent. Toto zlevnění by se mělo dotknout většiny zákazníků. V poslední době roste zájem o fixní produkty, což lze přisoudit blížící se topné sezóně a možnému skončení platnosti vládních cenových stropů. Větší množství zákazníků si tak chce zajistit cenovou stabilitu před nástupem příští topné sezony. Vyplatí se to ale?

Zelená energie a obnovitelné zdroje

Zelená energie a obnovitelné zdroje jsou v současné době na vzestupu a stávají se stále dostupnějšími pro širokou veřejnost. Technologie jako fotovoltaika, větrná energie, nebo hydraulická energie nabízejí ekologické a dlouhodobě udržitelné alternativy k fosilním palivům. Tyto zdroje energie nejenže snižují naši uhlíkovou stopu, ale v některých případech mohou spotřebitelům dokonce vydělat peníze prostřednictvím odkupu přebytečné energie.

Fotovoltaika

Fotovoltaika je jednou z nejperspektivnějších technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Investice do fotovoltaického systému je nejen ekologická, ale i ekonomická. S moderními solárními panely můžete snížit své náklady na elektřinu a v některých případech dokonce prodávat přebytečnou energii zpět do sítě.

Naše firma se zabývá odkupem vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nabízíme atraktivní ceny a transparentní podmínky. Díky nám můžete nejen snížit svou uhlíkovou stopu, ale také z ní profitovat.

Zajímá vás, jak z vaší vyrobené elektřiny udělat zisk? Klikněte na tlačítko níže a zjistěte, jak vám můžeme pomoci optimalizovat vaši investici do zelené energie.

Nebo nás můžete kontaktovat:

Buď telefonicky: 799 512 512
Nebo na email: info@cinkly.cz