v domě se svítí

Dodavatelé zlevňují, roční fixace energií se nemusí vyplatit

Elektrická energie by se měla zlevnit přibližně o 20 procent. Toto zlevnění by se mělo dotknout většiny zákazníků. V poslední době roste zájem o fixní produkty, což lze přisoudit blížící se topné sezóně a možnému skončení platnosti vládních cenových stropů. Větší množství zákazníků si tak chce zajistit cenovou stabilitu před nástupem příští topné sezony. Vyplatí se tedy roční fixace energií?

Obchodníci očekávají snižování cen

Zatímco na začátku roku 2023 došlo k dalšímu nárůstu cen elektřiny, v posledních dnech pozorujeme mírné snížení a určitou stagnaci. Většina obchodníků s touto komoditou má optimistický pohled, co se týče budoucího snižování cen. Odborníci očekávají, že se situace zlepší v roce 2024, kdy se předpokládá pokles cen na burze asi o 25 %. V následujícím roce 2025 se pak očekává další snížení cen, a to o zhruba 20 %.

Vedle toho útočí mediální kampaně podporované energetickými dodavateli, kteří zákazníky straší blížící se topné sezóny a tím pádem zvyšování cen energií. Jako další argument pro to, aby si lidé už nyní zafixovali ceny používají to, že se blíží ukončení vládního stropu.

Níže můžete shlédnout graf vývoje ceny elektřiny v roce 2023:

graf ceny elektřiny

V burzovních cenách nejsou započítané distribuční poplatky.

Snížení nákladů za elektrickou energii

Díky státní podpoře je aktuální situace pro domácnosti relativně stabilní. V rámci úspor lze ve svých domácnostech provést pár jednoduchých kroků, například volit úsporné žárovky, pořizovat spotřebiče s nízkou energetickou spotřebou atd.

Dalším opatřením je hledání nového dodavatele s výhodnějšími podmínkami. Pro rodinné domy se nabízí možnost vybavit je tepelným čerpadlem a fotovoltaickou elektrárnou, což má návratnost investice v rozmezí 2-7 let.

Fotovoltaická elektrárna na domě snižuje náklady na elektřinu zhruba o 50 až 80 %. K dosažení nezávislosti a snížení energetických nákladů mohou také přispět státní dotace z programů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light.

Další důležitou výhodou fotovoltaické elektrárny je, že umožňuje vlastníkům prodat nadbytečně vyrobenou elektřinu zpět do veřejné sítě. Tímto způsobem se stáváte nejen spotřebitelem, ale i producentem elektřiny, za kterou dostanete zaplaceno.

S FVE je automaticky instalován chytrý elektroměr, díky kterému lze čerpat energii za spotové ceny.

TIP:
Pokud jste sjednali smlouvu s fixní cenou na konkrétní časové období, což je často 1-3 roky, dodavatel vám během této doby nesmí zvýšit cenu. Změny cen nastávají až na konci fixního období. Takové zdražení je důvodem k odstoupení od smlouvy.

Odběr energie za spotové ceny

Ceny elektřiny v rámci modelu SPOT se flexibilně mění každou hodinu, v souladu s aktuální nabídkou a poptávkou na trhu elektrické energie.

Spotové ceny elektřiny na následující den jsou vždy zveřejňovány s jednodenním předstihem (zhruba ve 13:00) na online platformě OTE. To umožňuje zákazníkům průběžně sledovat aktuální ceny a přizpůsobovat svou energetickou spotřebu těmto fluktuacím.

Jedním příkladem je situace, kdy intenzivní slunečné záření generuje vysoké množství elektřiny ze solárních elektráren, což může vést ke snížení ceny elektřiny. V nočních dobách nebo zatažena je naopak výroba omezená, ceny energie tak může stoupnout.

Další důležitý faktor určování výši cen jsou denní špičky spotřeby, kdy v poledních hodinách (09:00 – 12:00) a večerních (17:00 – 20:00) většina lidí spotřebovává energii intenzivněji než například v hodinách nočních, kde jsou ceny znatelně nízké.

Fixní cena na rok
od běžného dodavatele

srpen 2023 za 1kWh
Zhruba

3,90 Kč

Spotová cena

červenec 2023 za 1kWh
Průměrně

3,10 Kč

Fixní cena na měsíc vs na rok

Tarif SPOT lze nabízet pouze zákazníkům, kteří mají instalovaný chytrý elektroměr. Pro ostatní zákazníky je zde k dispozici tarif s měsíční fixací. Níže na příkladu můžete vidět porovnání měsíční a roční fixace:

Fixní cena na rok
od běžného dodavatele

srpen 2023 za 1kWh
Zhruba

3,90 Kč

Fixní cena na měsíc
od GoEnergy

červenec 2023 za 1kWh
Průměrně

3,50 Kč

S ohledem na stanovisko většiny obchodníků a pozitivní perspektivy týkající se poklesu cen energií je z čísel zřejmé, že fixace cen na rok je finančně méně zajímavá než fixace na měsíc.

Všechny nabízené tarify od GoEnergy zahrnují

  • Bez závazků
  • Odstoupení od smlouvy 2 měsíce
  • Možnost udělat kdykoliv změnu
  • Samoobsluha

Odměna pro nové klienty

Při přechodu ke GoEnergy dostanete jako dárek kredit 300 Kč
na všechny typy tarifů od společnosti GoMobil.