Energetické štítky u spotřebičů pračka se štítkem

Energetické štítky u spotřebičů, vyznáte se v těch nových?

Naše evropské energetické štítky u spotřebičů nemají s porovnáním se zbytkem světa konkurenci. Ostatní se u nás spíše inspirují. V minulém roce se navíc zavedl nový systém štítků, který bude nahrazovat ty původní až do roku 2030.

Proč nastupují nové energetické štítky u spotřebičů?

Hlavním důvodem je vyčerpání tříd. Energetické štítky u spotřebičů ve třídě A+++ měly v posledních letech další údaj, za třídu A+++ výrobci udávali o kolik procent je ještě ten výrobek úspornější, než daná třída A+++ vyžaduje. Mohli jste se tedy setkat s označením například: A+++ – 70 %. To je pro zákazníky samozřejmě matoucí a pro marketingové účely nevyhovující.

Nové energetické štítky u spotřebičů jsou nyní mnohem odolnější vůči posunům energetické spotřeby a měly by vydržet mnohem delší dobu než ten systém, který byl nastaven doposud.

Novinkou je QR kód

Energetické štítky u spotřebičů mají nově na sobě QR kód. Přes něj se dostanete na stránky Evropského registru výrobků (EPREL) s energetickým označením. Zde budou dostupné podrobnější informace o daném produktu. To by vám mělo usnadnit porovnávání výrobků mezi sebou a ulehčit tak výběr.

Co je EPREL?

Jedná se o databázi, kam mají všichni výrobci povinnost zanášet všechny informace o daném spotřebiči. Vy si tak můžete velmi snadno, ještě do většího detailu, mezi sebou výrobky porovnat.

Energetické štítky u spotřebičů
Nové energetické štítky u spotřebičů. Symboly pod energetickými třídami se u každé kategorie spotřebičů liší.

Další novinky u energetických štítků u spotřebičů

Roční spotřeba nahrazena spotřebou po 100 cyklech

Dalším údajem, který se na energetických štítcích mění, a je dost zásadní, je spotřeba v kWh. U ledničky, mrazáku a vinotéky se i na nových štítcích nadále dozvíte roční spotřebu. Tam to dává smysl, protože to jsou výrobky, u kterých se počítá že jsou v provozu 365 dní v roce. Zde se změnila metodika pro výpočet roční spotřeby, údaj na nových štítcích je tedy o něco přesnější než předtím.

U myček, praček nebo pračko sušiček jste se u starších štítků dozvídali odhadovanou roční spotřebu. Tato spotřeba byla vypočítána vzorečkem kdy EU vlastně určila, jaké je průměrné používání daného spotřebiče. To se ale docela často neslučovalo s reálným používáním. Nyní bude tato roční spotřeba nahrazena udávanou spotřebou na 100 cyklů. Je to mnohem přesnější a pro uživatele pochopitelnější.

Údaj o objemu:

U chladící techniky se dále dozvíte objem chladícího prostoru a mrazáku. U vinoték je tento údaj nahrazen počtem lahví 0,75 l, které lze umístit do vinotéky.

Energetické štítky u spotřebičů

Pračky, pračko sušičky a myčky

Vedle spotřeby kWh za 100 cyklů se také uvádí spotřeba vody a délka programu. Tyto údaje se vypočítávají a uvádějí podle tzv. programu EKO. Je to program, kterým musejí být vybaveny všechny spotřebiče v dané kategorii. V reálu budete ale spíše používat jiné programy, různé automatické s chytrými senzory apod. Berte proto tento údaj jako takový „odrazový můstek“.

V minulém článku:

tekoucí voda na ruce

Šetříme energiemi s Cinkly – jak šetřit vodou

Za posledních padesát let byl zaznamenám nárůst spotřeby vody o 20 % za desetiletí, proto je na místě vzít v potaz svědomité zacházení s tímto zdrojem.

Proč je tolik údajů na štítku u pračko sušičky?

Na štítku níže uvidíte na levé straně údaje o spotřebě praní a sušení zároveň. Na pravé straně je pak údaj pro praní. Může být matoucí vyšší spotřeba u praní. Je to z toho důvodu, že u praní si můžete dovolit vyprat větší množství prádla než u praní a sušení.

Energetické štítky u spotřebičů

Energetické štítky u žárovek a světelných zdrojů

Energetické štítky u LED žárovek a jiných světelných zdrojích se kromě překopání energetických tříd měnit nebudou. Na nové i staré verzi zůstane jediný důležitý údaj, spotřeba energie za 1000 hodin svícení, což odpovídá jednomu roku používání.

Energetické štítky u televizí a elektronických displejů

V případě televizí dojde k zařazení do širší skupiny zařízení s elektronickým displejem, kam spadají i počítače, projektory nebo třeba headsety pro virtuální realitu.

Údaj se spotřebou

Údaj je udávaný v kWh za rok. Výpočet se provádí podle reálné spotřeby zařízení při standartním dynamickém rozsahu a počítá se s provozem 4 hod. denně. U displejů je počítána spotřeba za 1000 hodin používání.

Níže naleznete piktogram, který ukazuje třídu energetické účinnosti displeje v režimu HDR a udávaná hodnota je v kWh za 1000 hod. provozu.

Další údaj je viditelná uhlopříčka displeje udávaná v palcích a centimetrech. Novinkou je údaj vertikálního a horizontálního rozlišení udávaný v pixelech.

Energetické štítky u spotřebičů

Přechod k novým štítkům není dokonalý

Naše evropské energetické štítky u spotřebičů nemají ve světě konkurenci. Jiné země se u nás spíše inspirují. Bohužel se systém přecházení ze starých štítků na nové neobejde bez komplikací. Jde o to, že je přecházení naplánováno na etapy.

Jako první nové energetické štítky mají spotřebiče těchto kategorií: světelné zdroje, elektronické displeje, chladničky, mrazáky, vinotéky, myčky, pračky a pračky se sušičkou. (2021)

V roce 2025 je pak naplánované nové štítkování vysavačů, kuchyňských spotřebičů a dalších výrobků.

V roce 2030 bude změna probíhat u ohřívačů vody a zařízení na vytápění.

Z toho jednoduše plyne, že se zákazníci budou setkávat jak se starými, tak i s novými štítky.

Přihlášení k měsíčnímu newsletteru s aktuálně probíhající akcí: