teenager s kreditní kartou

Jak naučit děti zacházet s penězi?

Hlídání utrácení u dítěte je důležité pro naučení ke správnému zacházení s penězi a rozvoji finanční gramotnosti. V dnešním článku si popíšeme několik tipů, které vám s tím mohou pomoci:

Pár jednoduchých tipů pro učení

Je třeba dítě učit, jak fungují peníze:

Vysvětlete dítěti, že peníze nejsou nekonečné a že je důležité s nimi nakládat šetrně. Vysvětlete, že každá věc, kterou si dítě přeje, má svou cenu a že peníze mohou být utraceny jen jednou.

Určete rozpočet:

Určete s dítětem rozpočet na určité období a vysvětlete mu, že to je celková suma, kterou má k dispozici. Snažte se společně plánovat náklady na věci, které jsou důležité.

Deníček výdajů:

Naučte dítě zaznamenávat své výdaje. Může si například vést deník výdajů, do kterého bude zapisovat, kolik peněz utratil a za co.

banner rodinný tarif

Vytvořte s dítětem seznam věcí, které si chce koupit:

Tím, že si dítě bude zapisovat seznam věcí, které si chce koupit, mu pomůžete udržet své výdaje pod kontrolou. Také to může pomoci dítěti uvědomit si, zda jsou přející věci opravdu nutné a jestli by nemohlo nějaké věci ze seznamu vypustit.

Připravte dítěti kapesné:

Dítěti můžete přidělovat kapesné, aby si mohlo užívat určitou svobodu při utrácení. Určete si spolu však, co by mělo být zahrnuto v této částce a co ne. Například, jestliže si chce dítě koupit něco, co není na seznamu, může si na to vydělat bokem tím, že například udělá nějakou domácí práci.

Buďte příkladem:

Věnujte pozornost tomu, jak utrácíte peníze vy a ukazujete dítěti, jak správně nakládat s penězi. Pokud budete utrácet rozumně a podle plánu, dítě si to osvojí.

Je důležité být trpělivý

Učení dítěte ke správnému hospodaření s penězi je dlouhodobý proces. Je důležité zůstat trpělivý, dávat dítěti prostor pro experimentování a učení se na vlastních chybách. Pokud dítě utratí všechny peníze na něco, co ho po čase omrzí, nechte ho na to přijít samo a neodsuzujte ho.

Pomozte si různými pomůckami pro učení, jako jsou hry nebo knížky. Na internetu naleznete pěkně zpracovaná vzdělávací videa pro děti. Doporučujeme hru Cashflow pro děti od R. Kiyosakiho, autora knihy Bohatý táta, chudý táta.

Dalším užitečným tipem pro již starší děti může být poskytnout jim možnost zažít si vlastní pracovní příležitost. To dětem pomáhá pochopit, jak těžké je vydělat peníze a co všechno je s tím spojeno. Mohou si například vydělat na kapesné tím, že pomohu s domácími pracemi nebo si najde jinou příležitost k vydělávání peněz.

Skvělé je pak to, když dítě už umí něco pěkného vyrábět a nabízet k prodeji. Při takovém vydělávání peněz si dítě osvojuje hned několik dovedností a rozvijí zároveň podnikatelské smýšlení.

Účty a platební karty pro děti

V dnešní době jsou účty a platební karty pro děti stále běžnější a mohou být užitečné pro děti, které se učí správně nakládat s penězi. Existují různé typy účtů a platebních karet určených pro děti, které se liší věkovými omezeními a funkcemi.

Nejčastější typ účtu pro děti je tzv. „sporožiro“. Tento účet umožňuje dětem ukládat peníze a zároveň s nimi disponovat. Existují zde ale různá omezení, aby dítě nenakupovalo přes limit karty. Sporožiro je také často propojen s aplikacemi, které dětem i rodičům pomáhají sledovat jejich výdaje a úspory.

Nastavení limitů na kartě

Existují také speciální platební karty pro děti s různým omezením, aby děti nemohly utrácet příliš mnoho peněz. Většinou se jedná o nastavení limitů na kartě nebo blokace konkrétních účtů, na které nepůjde danou platbu odeslat. Tyto karty umožňují rodičům nastavit limity a omezení na nákupy, aby děti nemohly utrácet víc, než si mohou dovolit.

Výhodou účtů a platebních karet pro děti je, že jim umožňují naučit se, jak správně nakládat s penězi a zároveň jim poskytují možnost experimentovat s finančními prostředky. Při výběru účtu a karty pro dítě je důležité zvážit různé faktory, jako jsou věk dítěte, omezení a poplatky, aby byla zvolena nejvhodnější možnost pro daného jedince.

Dívka s mobilem

Kdy je vhodný čas dát dítěti mobil a jaká pravidla stanovit?

V dnešní době jsou mobilní telefony velmi důležitou součástí našeho každodenního života. Mnoho rodičů se rozhoduje dát svému dítěti mobilní telefon, aby mohli být v kontaktu, když jsou daleko od sebe. Nicméně, aby se zajistilo, že dítě používá mobilní telefon v bezpečí, je důležité nastavit některé základní bezpečnostní funkce.

Rodinný tarif pomůže hlídat utrácení dítěte

Rodinný tarif může být užitečný nástroj pro rodiny, které chtějí hlídat utrácení svých dětí. Tento tarif obvykle nabízí jednu fakturu za celou rodinu, která zahrnuje předplatné mobilních služeb pro více členů rodiny. Rodinný tarif umožňuje rodičům mít přehled o výdajích svých dětí na mobilních službách, což může pomoci hlídat utrácení peněz a předejít nechtěným překvapením na fakturách.

V rámci rodinného tarifu mohou rodiče nastavit limity pro jednotlivé členy rodiny, aby se předešlo nadměrnému utrácení. Může se například nastavit limit na množství dat nebo na počet SMS a volání. Tím mohou rodiče kontrolovat utrácení svých dětí a pomoci jim lépe porozumět, jak správně nakládat s penězi.

graf rozdělení rodinného tarifu

Nejvýhodnější rodinný tarif si můžete rozdělit například takto:

Další výhodou rodinného tarifu může být, že mnoho mobilních operátorů nabízí aplikace, které umožňují rodičům sledovat výdaje svých dětí a monitorovat jejich použití mobilních služeb. Tímto způsobem mohou rodiče vidět, kdy a jak děti utrácejí peníze za mobilní služby a mohou je v případě potřeby upozornit na nevhodné utrácení. Rodiče tak mají lepší kontrolu nad tím, jak jejich děti nakládají s mobilním tarifem, v závěru to pomáhá k vytvoření lepších finančních návyků u dětí a zlepšit finanční gramotnost celé rodiny.

nejvýhodnější rodinný tarif

Pomůžeme Vám vybrat nejvýhodnější rodinný tarif

https://blog.cinkly.cz/nejvyhodnejsi-rodinny-tarifRodinný tarif je jeden z typů mobilních tarifů určený pro rodiny s více členy. Nejvýhodnější rodinný tarif umožňuje využívat volání, posílat SMS a čerpat data za znatelně nižší ceny, než je tomu u jiných standardních tarifů.

Zdroje:
idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/12-tipu-jak-naucit-deti-zachazet-s-penezi.
tomasvanek.eu/l/jak-naucit-deti-znat-hodnotu-penez
mydoh.ca/learn/money-101/building-credit/how-to-explain-what-a-credit-card-is-to-your-kids