SIM karta

SIM neboli „Subscriber Identity Module“, ve volném překladu – účastnická identifikační karta. Slouží k identifikaci účastníka v mobilní síti.

Vložením SIM karty do mobilního telefonu dojde ke zpřístupnění mobilních služeb, které má daný účastník aktivované. SIM kartu lze z mobilního telefonu vyjmout a vložit do jiného, mobilní služby zůstávají stejné.

SIM kartu dostává zákazník u svého operátora nebo lze volně zakoupit. Se SIM kartou obdrží PIN a PUK.

banner mobilní tarify

Výběr z blogových článků:

Podepisování smlouvy

Jednoduchý přechod na jiného operátora v roce 2023

Dnes již není nutné mít strach z těžkopádných administrativních procesů, jako tomu bylo v minulosti. Je to zejména díky tomu, že operátoři nabízejí snadné a rychlé řešení pro přechod k novému operátorovi. Zákazníci mohou získat novou SIM kartu a využívat nové služby ihned po aktivaci, aniž by museli čekat na ukončení smlouvy se stávajícím operátorem.