Cloud

Cloud computing je model poskytování informačních technologií, který umožňuje přístup k aplikacím, datům a službám prostřednictvím internetu z libovolného místa a zařízení. Místo toho, abyste měli vlastní hardware a software pro zpracování a ukládání dat, můžete tyto služby využívat prostřednictvím cloudu.

Existují tři hlavní modely poskytování cloudu:

Public cloud: Tento model poskytuje služby prostřednictvím veřejného cloudu, který je hostován poskytovatelem cloudu a je k dispozici pro veřejnost.

Private cloud: Tento model poskytuje služby prostřednictvím soukromého cloudu, který je hostován uvnitř firemní sítě nebo u externího poskytovatele cloudu a je k dispozici pouze pro určitou organizaci.

Hybrid cloud: Tento model kombinuje veřejný a soukromý cloud, aby se mohly využívat výhody obou modelů.

Cloud computing může být pro organizace velmi výhodný, protože umožňuje snížit náklady na hardware, software a IT personál, a zároveň poskytuje přístup k široké škále služeb a aplikací. To může také umožnit organizacím rychleji reagovat na změny a zvyšovat flexibilitu a spolehlivost IT.


Výběr z blogových článků:

nejvýhodnější rodinný tarif

Pomůžeme Vám vybrat nejvýhodnější rodinný tarif

Při výběru rodinného tarifu je důležité zvážit několik faktorů, jako je počet členů v tarifu, jejich individuální potřeby a spotřeby dat, minut volání a SMS.

Zvažte rozdělení služeb mezi členy rodiny. Mladší generace bude jistě více využívat mobilní data než volání. Větší objem volání přihrajte sobě a větší objem dat věnujte dětem. Pak je už na vás, jaké objemy u tarifů zvolíte.