DoS útoky (Denial of Service)

Denial-of-Service (DoS) je typ kybernetického útoku, který má za cíl přetížit nebo vyřadit ze služby cílový systém, což vede k odepření legálním uživatelům přístupu k tomuto systému nebo síti. DoS útoky spočívají v zaplavení zdrojů cílového systému takovým množstvím dat nebo dotazů, že systém nemůže normálně odpovídat na legitimní požadavky.

Cílem DoS útoku může být vyřazení webových stránek, e-mailových serverů, online služeb nebo jiných dostupných zdrojů. Ochrana před DoS útoky zahrnuje používání bezpečnostních zařízení, která mohou rozpoznat a filtrovat neoprávněný síťový provoz, ať už je to přenos dat nebo žádosti, a také schopnost škálování systémů tak, aby odolaly vyšším zátěžím.

DoS útoky mohou být realizovány několika způsoby:

  • Přetížení síťového připojení: Útočník může odesílat velké množství dat na síťové připojení cílového serveru, což vede k jeho přetížení a zpomalení či vyřazení z provozu.
  • Přetížení serverových zdrojů: Útočník může posílat velké množství požadavků na konkrétní webový server nebo aplikaci, což způsobuje přetížení jeho procesů a nedostupnost pro legitimní uživatele.
  • Vyčerpání síťových zdrojů: Útoky na konkrétní síťové protokoly nebo služby mohou vyčerpat síťové zdroje, tím znemožní poskytovat normální služby.
  • Distributed Denial-of-Service (DDoS): Tato varianta DoS útoku využívá mnoho různých počítačů (často infikovaných malwarem a tvořících tzv. botnet) k současnému bombardování cílového systému, to následně zvyšuje účinnost útoku.

Výběr z blogových článků:

počítačová myš

Aktuální podvody na internetu

V poslední době se stále častěji setkávám s různými podvody na internetu. Pro ty, kteří nejsou tak zvyklí na online technologie, může být obtížné podvodné nabídky a zprávy rozpoznat. Sám se cítím být s technologiemi celkem obeznámený, a přesto mě stále dokážou nejnovější podvody něčím překvapit. Při tom zjištění mě napadá pomyšlení na ty osoby, které tak zběhlí nejsou. To mě motivovalo napsat další článek s touto tématikou.