Žárovka v zásuvce

Otázky a odpovědi kolem spotové ceny energií

V poslední době vzrůstá zájem o informace kolem spotové ceny energií. Pro mnohé z nás byl extrémní cenový nárůst energií v minulém roce šok, tak není divu, že se lidé více zajímají o „jiných“ dodávkách energií. Máte-li zájem se dozvědět více o fungování energetického systému, cen energií a poplatků, v tomto článku je možnost dozvědět se více za pomoci nejčastěji kladených otázek a odpovědí.

Spotové ceny a jak je získat

Spotové ceny elektřiny jsou aktuální ceny elektřiny na energetickém trhu, které se mění každou hodinu podle poptávky a nabídky, přičemž jsou ovlivněny faktory jako zásoby, počasí a provozní podmínky elektráren.

Ceny energií jsou tedy každý den jiné?

Je to tak. U elektřiny se cena mění každou hodinu. Na velkoobchodním trhu se mění během dne, to záleží hlavně na spotřebě. Jelikož hlavně velké firmy a výrobní závody ovlivňují spotřebu, bývá elektřina obvykle levnější v nočních hodinách a o víkendech, kdy zase ale mají větší spotřebu domácnosti. To je pro domácí spotřebitele výhodné.

Zde je příklad jednoho dne ze stránek OTE:

spotové ceny energií

Cena plynu zůstává v průběhu dne stabilní, ale i zde platí, že o víkendu bývá mírně nižší než v pracovní dny.

Jsou spotové ceny výhodnější než pevné ceny s fixací?

To si lze ověřit na základě historického vývoje cen, kde na grafu můžete vidět vývoj spotových cen elektřiny:

Co je to regulovaná cena?

Energetický regulační úřad (ERU) stanovuje a reguluje část celkové platby za energie, kterou dodavatelé nemohou ovlivnit. Tato část se rovná platbám za různé energetické aktivity, včetně dopravy energie od výrobců, souvisejících služeb a daní.

V případě elektřiny zahrnuje regulovaná část poplatky za distribuci elektřiny prostřednictvím „drátů“, systémové služby, jako je příspěvek na obnovitelné zdroje energie, platby Operátora trhu (OTE) a daně.

Tuto část ceny nemůže žádný dodavatel ovlivnit. Je to povinná částka, kterou musí platit všichni, a tyto platby putují k distribučním společnostem (vlastníkům sítí) a do státní pokladny.

TIP: Rozdíl mezi zelenou energií a tou běžnou

Zelená energie je získávána výhradně z obnovitelných zdrojů pomocí ekologicky šetrných technologií. Mezi tyto zdroje patří sluneční záření, tok vody, vítr a rostliny.

Na rozdíl od toho jsou klasické zdroje energie neobnovitelné, což znamená, že předpokládáme jejich vyčerpání v průběhu desítek až stovek let. Sem patří fosilní paliva, jako je uhlí, ropa a zemní plyn, ale také materiály používané pro výrobu jaderné energie. Tento problém souvisí také se spalováním fosilních paliv a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Kdo může spotové ceny energií získat?

Spotové ceny lze nabídnout pouze těm zákazníkům, kteří vlastní chytrý elektroměr. V současné době jsou téměř výlučnými uživateli chytrých elektroměrů majitelé fotovoltaických elektráren.

Rozdíl mezi klasickým a chytrým elektroměrem

Chytrý elektroměr měří spotřebu elektřiny po hodinách a účtuje ji podle aktuální ceny, přičemž je odečítán vzdáleně každý měsíc. Tyto elektroměry jsou instalovány u majitelů fotovoltaických elektráren, kde je jejich instalace povinná.

Naopak klasický elektroměr měří pouze celkové množství spotřebované elektřiny a jeho odečítání probíhá obvykle jednou za rok, často manuálně.

Jak získat chytrý elektroměr?

V souladu se směrnicí Evropské unie začala instalace chytrých elektroměrů, jako například na Písecku. Chytré elektroměry budou postupně instalovány na všechna odběrná místa v ČR, bez ohledu na distribuční společnost. Tyto elektroměry jsou především výhodné pro zákazníky (firmy) s vyšší spotřebou (min. 20 MWh za rok), majitele FVE a dobíjecích stanic pro elektromobily, kteří mohou spotřebu aktivně řídit a ovlivňovat tak své náklady za elektřinu. V tomto případě je však důležité ověřit, zda vaše spotřebiče umožňují spínání zejména v nízkém tarifu (NT – na elektroměru označeno T2).

O instalaci nového chytrého elektroměru je již nyní možné zažádat u příslušného distribučního společníka. Je třeba také vědět, jestli se vám instalace vůbec vyplatí, jelikož s tím jsou spojené určité finanční náklady. Potřebujete-li v tomto poradit, neváhejte se na nás o pomoc obrátit:

Jednorázová cena za revizní zprávu se stanovuje na základě stavu technické dokumentace objektu, technického stavu elektroinstalace, přítomnosti hromosvodu a dalších faktorů. V současné době se ceny pro bytové jednotky pohybují od 800 do 1 800 Kč (dle velikosti byt. Jednotky) a pro rodinné domy 3 000 – 6 000 Kč. Za instalaci chytrého elektroměru je nutné zaplatit příslušné distribuční společnosti, jejichž cenu si každý distributor stanovuje sám.

Vlastníte chytrý elektroměr a máte zájem čerpat elektřinu za spotové ceny energií?
Všechny nabízené tarify od GoEnergy zahrnují

  • Bez závazků
  • Odstoupení od smlouvy 2 měsíce
  • Možnost změny kdykoliv budete potřebovat
  • Samoobsluha online

Nemáte chytrý elektroměr? Je tu měsíční tarif pro každého

Spotové ceny energií nabízí nižší náklady na elektřinu, než když fungujete na klasickém principu, kdy odebíráte od běžného distributora za ceny s roční fixací. Vzhledem k očekávanému snižování cen energií se dle odborníků fixace na rok či déle nemusí vyplatit.

Na druhé straně jsou samotní distributoři, kteří zákazníky straší před zvyšováním cen kvůli blížící se topné sezony nebo tím, že se blíží konec stropování cen energií. O tomto informačním boji píšeme v článku – Dodavatelé zlevňují, roční fixace energií se nemusí vyplatit

Nabízíme kompromis

Patříte-li k těm lidem, kteří nevěří tvrzení distributorů, ale také si nejste jistí nebo nemůžete čerpat energii za spotové ceny, kvůli absenci chytrého elektroměru, lze využít fixaci cen na měsíc, tzv. tarif Dynamic

Tarif Dynamic

Měsíčně, přesně na 15. den předchozího měsíce, se aktualizuje ceník pro následující měsíc. Takto jsou poskytovány informace o ceně elektřiny pro příští měsíc. Podle těchto údajů pak lze plánovat svou spotřebu.

Tarif Dynamic nabízíme:

  • Bez závazků
  • S jistotou stejné ceny na jeden měsíc
  • S možností provést změnu kdykoliv
  • Jak firmám, tak domácnostem
spotové ceny energií

Jak je to případně s výpovědní lhůtou?

Zcela respektujeme potřeby našich zákazníků a rozumíme tedy tomu, že se jejich potřeby mohou měnit. Proto poskytujeme možnost zrušení smlouvy s dvouměsíčním předstihem. To znamená, že pokud se rozhodnete naše služby dále nevyužívat, můžete ukončit smlouvu s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Zajímá vás cena na další měsíc nebo jiné bližší informace,
neváhejte se na nás obrátit:
Buď telefonicky: 799 512 512
Nebo na email: info@cinkly.cz